Home Over ons Nieuws Service Wybenga group Contact
Actueel Archief Nieuwsbrief
CONFLEX

NEN 3140 Keuring door Wybenga

Elektriciteit levert altijd een potentieel gevaar, ook zonder direct contact. Voor het werken met elektrische installaties gelden normen en voorschriften die de risico's moeten beperken.

De meeste ongelukken met elektrische installaties gebeuren door het werken met ondeugdelijk materiaal, of doordat er gewerkt wordt zonder de juiste opleiding of voldoende ervaring en kennis. Gewone stroom, maar ook statische elektriciteit kunnen brand en explosies veroorzaken. Met persoonlijke risico’s tot gevolg.

Keuren van arbeidsmiddelen
De Nederlandse Arbowetgeving verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werkplek voor hun werknemers. Volgens de Arbo richtlijnen dienen arbeidsmiddelen periodiek door een erkend keurmeester gekeurd te worden. Elektrische installaties en apparaten moeten veilig zijn en werkzaamheden met of aan deze installaties moeten veilig worden uitgevoerd.
Voor de keuring van elektrische installaties wordt onder andere verwezen naar de NEN3140. Het volgen van NEN3140 norm is het beste middel om als werkgever aan de wet- en regelgeving te voldoen. NEN 3140 is een zelfstandige norm die alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat.
Het gebruik van deze norm blijft juridisch de sterkste manier voor ondernemers om aan te tonen aan de Arbo-verplichtingen te hebben voldaan. Gebeurt er onverhoopt toch een ongeluk met een elektrotechnische oorzaak, dan is er juridisch vrijwel geen sterkere methode om de zorgplicht aan te tonen. Daarnaast kunnen verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid af te wijzen.

Keuring door Wybenga Machines
Wybenga Machines heeft 3 servicemonteurs opgeleid als keurmeester om deze keuring bij u uit te mogen voeren. Alle naaimachines, strijkapparatuur en snij-apparatuur kunnen door ons worden getest.
Bij goedkeuring ontvangt u een certificaat per machine. Kleine mankementen worden direct door ons verholpen zodat goedkeuring direct plaatsvindt. Bij het afkeuren van de machine krijgt u een testcertificaat met als eindresultaat “fout “. Vervolgens krijgt u van ons een voorstel wat er aan de desbetreffende machine dient te gebeuren om deze goed te keuren. K
Tijdens het keuren kijken wij niet alleen naar de technische staat van de machine, maar ook of er veilig mee wordt gewerkt. Zo kijken we bijvoorbeeld of machines geen vluchtwegen blokkeren wanneer ze verplaatst zijn. Ook komt het wel eens voor dat er gevaarlijke situaties ontstaan door het plaatsen van bijvoorbeeld een bekertje water op, of persoonlijke spullen onder een naaitafel.

Wilt u meer weten over de NEN keuring, neemt u dan contact met ons op. Op de website www.arboportaal.nl vindt u meer informatie over de NEN keuring.

Kijk hier voor een voorbeeldrapport.

Nieuws

21-04-2014 Elektriciteit levert altijd een potentieel gevaar, ook zonder..
17-03-2014 Wybenga machines is onlangs weer begonnen met het geven van..
 
Wybenga confectiemachines | Info Powered by Accept-it ® 2014